Oferta skierowana do Kół Łowieckich, Rolników i Towarzystw Ubezpieczeniowych.

WYKONUJEMY INWENTARYZACJĘ ILOŚCIOWĄ SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH!

Ceny już:
od 800 zł brutto za inwentaryzację na obszarze do 50 ha.
od 6 800 zł brutto za pakiet 10 inwentaryzacji.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania lotów komercyjnych bezzałogowymi statkami powietrznymi wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (świadectwo Operatora UAV). Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej!

Cena obejmuje:
1. Zaprojektowanie i wykonanie nalotu nad wskazanym obszarem upraw.
2. Wygenerowanie aktualnej ortofotomapy uprawy.
3. Wektoryzację zidentyfikowanych powierzchni szkód.
4. Wygenerowanie mapy szkód.
5. Opracowanie tabelarycznego zestawienia powierzchni szkód.
6. Udostępnienie mapy szkód oraz zestawienia tabelarycznego online.

Dokumenty przekazujemy w pliku pdf - istnieje możliwość jego wydrukowania.

W celu zamówienia usługi wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 662 131 368

Usługi realizujemy na terenie całego kraju.

Obszar podlegający inwentaryzacji - w postaci wektorowej z oznaczonymi obszarami szkód.
Powiększ >>>

Obszar podlegający inwentaryzacji - w postaci rastrowej z oznaczonymi obszarami szkód - aktualna ortofotomapa.
Powiększ >>>

Powiększony fragment obszaru podlegającego inwentaryzacji.

Podsumowanie przeprowadzonej inwentaryzacji:
LP. Pozycja
1. Powierzchnia podlegająca inwentaryzacji 79,0000 ha
2. Liczba zidentyfikowanych obszarów szkód 48 szt.
3. Łączna powierzchnia obszaru szkód 8,6209 ha
4. Procentowy udział obszaru szkód w powierzchni inwentaryzaowanej 11 %