Oferat skierowana do Urbanistów, Architektów, Deweloperów, Jednostek Samorządu Terytorialnego

WYKONUJEMY KOMPLETNĄ INWENTARYZACJĘ TERENU!
NIE POMIJAMY NAWET NAJMNIEJ ISTOTNEGO ELEMENTU INWENTARYZOWANEJ PRZESTRZENI!

Ceny już:
od 800 zł brutto za zlecenie indywidualne.
od 6 800 zł brutto za pakiet 10 zleceń.

Ceny jednostkowa inwentaryzacji układu urbanistycznego obejmuje powierzchnię do 10 ha.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania lotów komercyjnych bezzałogowymi statkami powietrznymi wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (świadectwo Operatora UAV). Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej!

Sprawdź zalety wykorzystania materiałów pozyskanych z pokładu bezzałogowego statku powietrznego na przykładzie inwentaryzacji układu urbanistycznego Koszarów Dragonów w Olsztynie. Wygenerowana chmura punktów pozwala na dokonywanie pomiarów 2 i 3D zinwentaryzowanej przestrzeni.


(W celu przejścia do przeglądania chmury punktów naciśnij lewy przycisk myszki na obrazku powyżej.
Następnie do wykonania pomiarów wykorzystaj zestaw narzędzi dostępny pod ikoną po lewej stronie.)


Cena obejmuje:
1. Zaprojektowanie i wykonanie nalotu na obszarze do 10 ha.
2. Wygenerowanie chmury punktów w procesie nienadzorowanym, bez fotopunktów.
3. Udostępnienie chmury punktów online z możliwością przeglądania i dokonywania podstawowych analiz: pomiar długości/wysokości obiektów, pomiar powierzchni poziomych/pionowych/ukośnych, pomiar kątów poziomych/pionowych/ukośnych, tworzenie dowolnych profili podłużnych i poprzecznych, pobieranie współrzędnych wybranych punktów.
4. Udostępnienie chmury punktów w formacie LAS - współpracuje z oprogramowaniem CAD, GIS oraz dedykowanym chmurom punktów.
5. Udostępnienie oprogramowania OpenSorce do odczytu i przeprowadzania analiz na chmurach punktów.
6. Wstępne szkolenie z podstaw zastosowania i analizy chmur punktów.

Dodatkowe opcje:
LP. Opcja Cena brutto
[dla obszaru do 10 ha]
1. 5 pomiarów kontrolnych + 300 zł
2. 4 fotopunkty naziemne i 2 punkty kontrolne + 600 zł
3. Czyszczenie i klasyfikacja chmury punktów + 1 000 zł

W celu zamówienia usługi wypełnij formularz lub zadzwoń: +48 662 131 368

Usługi realizujemy na terenie całego kraju.

Fragment układu urbanistycznego przedstawiony w postaci chmury punktów w kolorach RGB.

Fragment układu urbanistycznego przedstawiony w postaci chmury punktów w kolorach ELEVATION.

Pomiar długości trudnodostępnych elementów obiektów budowlanych.

Pomiar powierzchni trudnodostępnych elementów obiektów budowlanych.

Pomiar kątów trudnodostępnych elementów obiektów budowlanych.

Przekrój podłużny - linia cięcia może być kszatałtowana w dowolny spoasób.