Geodeto! Rozszerz swoją działalność, pozyskaj nowe rynki zbytu na swoje usługi!
Na rynku usług z wykorzystanim dronów skatalagowanych zostało już ponad 100 usług realizowanych w 17 branżach!


SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE
Możliwości prawne i techniczne wykorzystania dronów w geodezji i budownictwie


Celem szkolenia jest przedstawienie Geodetom nowych możliwości jakie daje wdrożenie technologii bezzałogowych w ich działalności zawodowej, w tym wskazanie nowych rynków zbytu dla usług geodezyjnych i quasigeodezyjnych.

Szkolenie prowadzone jest przez Eksperta i przewiduje bezpośredni i aktywny udział Uczestników. Obejmuje różnorodne formy szkoleniowe, w tym: prezentację drona w locie manualnym i automatycznym, wykład, prezentację multimedialną, studium przypadku, dyskusję.

Maksymalna liczba uczestników: 50 osób.
Optymalna liczba uczestników: 12 osób.

Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów oraz dostęp do zasobów online.

Jednostka zamawiająca szkolenie otrzyma bon upoważniający do skorzystania z bezpłatnych konsultacji w zakresie doboru odpowiedniego do jej potrzeb szkolenia, sprzętu, oprogramowania oraz wyposażenia dodatkowego.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. najczęściej realizowane z wykorzystanim drona usługi.


Adresatami szkolenia są Przedsiębiorstwa Geodezyjne, Geodeci Indywidualni, Organizacje Zawodowe Geodetów, Jednostki Organizacjne odpowiedzialne za obsługę geodezyjną działalności spółek państwowych i prywatnych, Geodezyjne Komórki Organizacyjne Jednostek Samorządu Terytorialnego i Skarbu Państwa.

W 6 godz. dowiedz się wszystkiego co powinieneś wiedzieć o zastosowaniu dronów w geodezji i budownictwie:

  1. Drony do zastosowań w geodezji i budownictwie.
  2. Jak zostać komercyjnym operatorem drona.
  3. Podstawowe produkty przetwarzania danych pozyskanych z sensora RGB.
  4. Dokładność pozyskanych danych.
  5. Wybrane zastosowania dronów w geodezji i budownictwie.
Będziesz również uczestniczył w pokazie drona w powietrzu, z możliwością sterowania jego lotem.


PAKIETY SZKOLEŃ
Możliwości prawne i techniczne wykorzystania dronów w geodezji i budownictwie

PAKIET Webinarium I Webinarium II Stacjonarne I Stacjonarne II
Rodzaj szkolenia Otwarte Zamknięte Otwarte Zamknięte
Czas szkolenia [godz.] 4 4 6 6
Beneficjent
Maksymalna liczba jednostek organizacyjnych 5 1 5 1
Maksymalna liczba uczestników 25 50 25 50
Zakres szkolenia
Case study 2 2 2 4
Forma prowadzenia
Prezentacja multimedialna *1 T T T T
Testy *1 T T T T
Dyskusja *1 T T T T
Materiały *2 T[E] T[E] T[E/D/PS] T[E/D/PS]
Certyfikat *2 T[E] T[E] T[D] T[D]
Bonusy
I. Bezpłatne konsultacje *3 1 godz. [E] 5 godz. [E] 5 godz [E] 8/5 godz. [E/S]
Zniżki (na JST)
I. Szkolenia 5% 10% 10% 15%
II. Konsultacje 5% 10% 10% 15%
III. Audyty 5% 10% 10% 15%
IV. Wdrożenia 5% 10% 10% 15%
Cena netto [PLN] 990 1 490 2 490 3 490
Zamów >>> Zamów >>> Zamów >>> Zamów >>>

OBJAŚNIENIA:
*1 T - tak.
*2 E - materiały w wersji elektronicznej (pdf) - przekazywane droga elektroniczną.
*2 D - materiały w wersji drukowanej.
*2 PS - pakiet szkoleniowy - materiały piśmiennicze.
*3 E - konsultacje przeprowadzane drogą elektroniczną, za pomocą środków zdalnego przekazu.
*3 S - konsultacje przeprowadzane w trybie stacjonarnym w siedzibie Zamawiającego.


POZOSTAŁE USŁUGI 
związane z obowiązkiem wdrożenia systemu poboru opłaty retencyjnej na obszarze gminy

AUDYT

W trakcie realizacji audytu kontroli podlegają wszystkie aspekty działalności adytowanego Podmiotu pod kątem możliwości wdrożenia technologii bezzałogowych. Opracowywana jest analiza SWOT, określone zostają warunki brzegowe oraz raport dotyczący proponowanego zakresu wdrożenia.


KONSULTACJE

Konsultacje mogą być prowadzone zarówno w trybie online jak i bezpośrednio w siedzibie Jednostki lub innym wskazanym miejscu. Ich celem jest wyjaśnienie wątpliwości powstałych w trakcie realizacji wdrożenia technologii bezzałogowych w działaności własnej na każdym z jego etapów. Nasi eksperci pomogą w rozwiązaniu problemów na jakie mogą napotkać nasi Klienci w trakcie realizacji wdrożenia.

WDROŻENIE

Obejmuje przygotowanie pełnego zestawienia opisu nieruchomości zgodnie z wymaganiami ustawowymi stanowiącymi podstawę naliczenia opłaty retencyjnej. W ramach wdrożenia dane, których nie można pozyskać ze źródeł dostępnych JST pozyskiwane są ze źródeł zewnętrznych, w szczególności na podstawie wykonanych pomiarów terenowych. Realizowana jest pełna inwentaryzacja sposobu wykorzystania nieruchomości, w szczególności określenie powierzchni nieruchomosci zajętych pod budynki, budowle i utwardzenia mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji.


Niniejszy materiał podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Właścicielem wszystkich praw do niniejszego materiału jest banaszek group. Reklama nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.