Przetwarzanie danych
na zlecenie

SZKOLENIE:
VLOS do 5 kg

SZKOLENIE:
opłata retencyjna

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

INSPEKCJE TECHNICZNE

RATOWNICTWO I BEZPIECZEŃSTWO

REKLAMA I MARKETING

SPORT I REKREACJA

IMPREZY I EVENTY PLENEROWE

ŚLUBY I WESELA


REKOMENDACJE

International Open Film Festival
- Stalker, półfinalista festiwalu -

Urząd Miasta Krakowa
- konsultacje z zakresu sporządzania PWZN -

InterTim Sp. z o.o.
- szkolenie VLOS A/MR -

Urząd Lotnictwa Cywilnego
- zgoda na przeprowadzanie egzaminów UAV do 5 kg -

Urząd Lotnictwa Cywilnego
- zgoda na wykonywanie szkoleniowych lotów BVLOS -

Akademia Górniczo-Techniczna w Krakowie
- studia podyplomowe - szkody rolne i leśne -

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
- dedykowane szkolenie - zastosowania BSP -

Urząd Lotnictwa Cywilnego
- ewidecja statków powietrznych [A]-

Urząd Lotnictwa Cywilnego
- ewidecja statków powietrznych [MR]-

Urząd Lotnictwa Cywilnego
- rejestr podmiotów szkolących -

Wojewódzki Urząd Pracy
- rejestr instytucji szkoleniowych -

Urząd Miasta Krakowa
- szkolenie z zakresu sporządzania PWZN -

Wpis do rejestru podmiotów szkolących ULC Wpis do rejestru instytucji szkolacych WUP Rekomendacje Urzędu Miasta w Krakowie

Wojskowe Koło Łowieckie
- szkody łowieckie -

Centrum Szkolenia UAVO
- fotogrametria i teledetekcja -

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
- szkolenie dla PKP S.A. -

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
- szkolenie dla Ministerstwa Finansów -

Rekomendacje WKŁ nr 105 Rekomendacje Cenrum Szkolenia UAV Rekomendacje Stowarzyszenia Geodetów Polskich Rekomendacje Stowarzyszenia Geodetów Polskich

banaszek group w liczbach